Последние публикации

Цементна галузь одна з перших в Україні зайняла активну позицію стосовно виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між ЄС і Україною щодо переходу на європейські технічні регламенти та стандарти до 2020 р., а саме: розроблення та затвердження національних стандартів для цементної галузі, ідентичних європейським, які вступили в дію з 01.07.2016 р.; для подолання інформаційного бар’єру між виробниками та споживачами цементу, видала методичний посібник «Європейські стандарти на цемент: практика впровадження»; регулярно проводить науково-практичні семінари для підприємств-учасників Асоціації «Укрцемент», де презентуються сучасні тенденції в цементній промисловості, як в Україні так і за кордоном.

3-4 листопада 2016 року був проведений такий науково-практичний семінар «Сучасні тенденції в цементній промисловості», на якому були присутні: представники цементної промисловості, Інститут VDZ (Німеччина), The World Bank, ТОВ «Глобал Сертифік»,  ПБГ «Ковальська», КНУБА та підняті наступні питання:

— система МЗВ в Україні;

— Національне законодавство, національно-визначений внесок (НВВ);

— Угода про Асоціацію між Україною і ЄС, впровадження Директиви 2003/87/EC в Україні;

— огляд проекту «Партнерство заради ринкової готовності в Україні» (PMR в Україні);

— процес євроінтеграції, якість та безпека будівельних матеріалів та виробів в Україні;

— Європейські директиви, їх зміст, особливості впровадження й оцінки відповідності;

— маркування СЕ;

— система менеджменту якості, навколишнього середовища, здоров’я і безпеки праці, соціальної відповідальності;

— найкращі доступні технології нинішнього і майбутнього для цементної промисловості (BAT-Best available techniques);

— стандартизація в цементній галузі Німеччини.

Представники The World Bank Євген Гроза та Ганна Корнієнко розповіли про міжнародні угоди, що направлені на контроль зміни клімату та загальне покращення екологічної ситуації в світі (Кіотський протокол та Паризька угода). Пояснили процес впровадження системи МЗВ (Моніторинг, Звітність, Верифікація) і системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) та вказали часові рамки їх реалізації.

Представник ТОВ «Глобал Сертифік» Сергій Рубальський розповів про законодавство у сфері оцінки відповідності за європейським директивами. Ознайомив учасників семінару з термінологією відповідно до ISO/IEC 17000 «Оцінка відповідності. Словник і загальні принципи». Розповів про Європейську систему оцінки відповідності, наголосив, що євростандарти визнаються у більш ніж 100 країн світу. Пояснив слухачам структуру та особливості Європейських та міжнародних стандартів будівельної сфери EUROCODE 0-9 та розповів про Законодавство ЄС щодо умов для розміщення і збуту на ринку будівельних виробів, маркування СЄ на упаковці та супровідних документах, декларації якості продукції, систему маркетингу продукції, про встановлення вимог для акредитації та ринкового нагляду: Регламенти (ЄС) N 765/2008, (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради; Рішення Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 768/2008; Директива 2010/31/ЕС Європейського Парламенту та Ради. Наголосив на важливості прийняття цих документів методом обкладинки, мовою оригіналу.

Також звернув увагу на СЕ маркування (рис. 1) та порядок проведення робіт з оцінки відповідності. Порівняв зразки Європейського та українського технічного файлу. Наголосив на важливості даного документу та умовах його зберігання.


                                                       Рис. -1 Формат СЕ маркування

Він відмітив основні принципи та структуру Регламенту 305(ЄС) № 305/2011. Висловив свої сподівання, що вітчизняній промисловості вдасться добитися прийняття в Україні зазначеного регламенту методом перекладу.

Спікер Мартін Шнайдер поділився досвідом наукових розробок інституту VDZ (Німеччина), розповів про найкращі доступні технології (рис. 2) нинішнього і майбутнього для цементної промисловості. Зробив акцент на розробках по зниженню викидів парникових, в тому числі і небезпечних, газів за рахунок інноваційних каталітичних фільтрів.


                     Рис. — 2 Презентація д-ра Мартіна Шнайдера про найкращі доступні технології


 

Відмітив можливість значного зменшення парникових газів за рахунок розвитку малоклінкерних цементів і використання відходів у вигляді альтернативного палива при виробництві цементу (рис. 3).


                         Рис. -3 Шляхи зменшення парникових газів в цементній промисловості

Мартін Шнайдер ознайомив з історією створення та розвитку інституту VDZ, поділився досвідом розвитку: стандартизації в Німеччині та в Європі, методів випробування цементу, вимог до випробувань цементу за євростандартами.

Розповів про плани розширення типів цементів в напрямку зменшення клінкерної складової. Звернув увагу на вимоги та завдання органу з сертифікації.

Відмітив свою увагу на важливості створення сертифікованої лабораторії відповідно Європейським нормам, для можливості виходу українського цементу на європейські ринки.

В результаті, проведення науково-практичного семінару «Сучасні тенденції в цементній промисловості» представниками цементної промисловості та присутніми була відмічена необхідність у:

— впровадженні системи МЗВ та СТВ для покращення екологічного стану держави та світу, але при наявності прозорих законів та при врахуванні інтересів бізнесу;

— використанні Європейських регламентів і директив в прямому перекладі без будь-яких доповнень або змін, що надасть конкурентоспроможність вітчизняній продукції за рахунок якості та можливість отримувати маркування СЄ;

— пошуку та розвитку інноваційних технологій та техніки для цементної промисловості, а також розробки нових типів цементів, що забезпечить безпеку життя людства за рахунок зменшення шкідливого впливу на довкілля.

 

Джерело та фото: Асоціація «Укрцемент»

Последние публикации

Комментарии запрещены.